THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các hệ thống dẫn hướng đường ray đơn cấu trúc bi lăn cỡ nhỏ
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Các hệ thống dẫn hướng đường ray đơn

Các hệ thống dẫn hướng đường ray đơn cấu trúc bi cỡ nhỏ

Vòng bi tuần hoàn tuyến tính nhỏ 2 dãy và các chi tiết đường dẫn

Các hệ thống dẫn hướng này là các vòng bi định vị tuyến tính được tải trước cho chiều dài khoảng chạy giới hạn và không giới hạn. Các hệ thống này có khả năng chịu tải trung bình và công suất tải mômen trung bình tới cao.

Do có thiết kế tháo rời theo từng phân đoạn, các đường dẫn và con trượt có thể thay đổi cho nhau trong một loại về khả năng thay đổi lẫn nhau và độ chính xác. Điều này giúp cho việc lắp ráp các hệ thống dẫn hướng trở nên dễ dàng hơn, và việc đưa vào các bộ phận thay thế cũng dễ dàng hơn và cho phép việc nắm giữ hàng trong kho rất tiết kiệm.

Các tấm trượt của con trượt và đường dẫn có tính chất chống mòn. Các miếng đệm trên các mặt trên của các con trượt bảo vệ hệ thống có con lăn không bị bám bẩn. Các con trượt được tra dầu mỡ và có thể được bôi trơn lại. Các đường dẫn và con trượt cũng cần phải có ở một phiên bản mở rộng.

Vòng bi tuần hoàn tuyến tính nhỏ 4 dãy và các chi tiết đường dẫn

Vòng bi tuần hoàn tuyến tính nhỏ 4 dãy và các kết cấu đường dẫn là các hệ thống dẫn hướng sẵn sàng để lắp ráp cho các chiều dài khoảng chạy không giới hạn. Chúng có khả năng chịu tải và độ cứng cao tới rất cao.

Các tấm con trượt và đường dẫn có tính chất chống mòn. Các miếng đệm trên các mặt cuối của các con trượt bảo vệ hệ thống con lăn giúp chống bị bám bẩn. Do có bình chứa dầu, nên các khoảng thời gian cần phải tra thêm dầu có thể được mở rộng ra.

Các con trượt được tra dầu mỡ và có thể được bôi trơn lại.