THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các hệ thống dẫn hướng đường ray đơn cấu trúc con lăn
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Các hệ thống dẫn hướng đường ray đơn

Các hệ thống dẫn hướng đường ray đơn cầu trúc trục lăn

Các kết cấu ổ đũa tuần hoàn tuyến tính và đường dẫn RUE, do sử dụng các con lăn đũa, là các hệ thống dẫn hướng đường ray đơn INA với khả năng chịu tải và độ cứng cao nhất. Các cấu kiện này bao gồm ít nhất một giá trượt với một hệ thống con lăn bổ sung đầy đủ, một đường dẫn, các con chạy đàn hồi được tích hợp trên các mặt cuối của giá trượt, các dải đệm bịt kín bên mặt trên và mặt dưới của giá trượt và các chốt đóng để đóng lại các lỗ định vị trong đường dẫn.

Giá trượt và đường dẫn của một kết cấu ổ đũa tuần hoàn tuyến tính và đường dẫn được làm phù hợp với nhau như một hệ thống tiêu chuẩn do tải trước có sai số chặt chẽ của chúng. Sau khi tham khảo, có thể sử dụng các giá trượt và đường dẫn trong nhiều sự kết hợp khác nhau.

Các kết cấu ổ đũa tuần hoàn tuyến tính và đường dẫn phù hợp cho các gia tốc lên tới 100 m/s2, tốc độ lên tới 180 m/ phút và nhiệt độ vận hành từ –10 °C đến +100 °C. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng với các chiều dài khoảng chạy không giới hạn, tải cao tới rất cao và độ cứng từ cao tới rất cao.

Các cấu kiện này cũng có sẵn trong một thiết kế với tiếng ồn đã được tối ưu hóa đến chất lượng X-life..