THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các hệ thống dẫn hướng trục
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Vòng bi tuyến tính và ổ trượt tuyến tính

Các hệ thống dẫn hướng trục

Các hệ thống dẫn hướng trục hoặc các hệ thống dẫn hướng tuyến tính dạng phẳng hoặc cấu trúc bi lăn cho các lĩnh vực sử dụng và các ứng dụng khác nhau. Các ổ bi tuyến tính có sẵn với loại nhẹ, gọn và nặng. Các đường liên hợp có thể là các trục đặc, trục rỗng hoặc các trục đỡ và các cấu kiện ray.

Phạm vi sản phẩm được trọn vẹn bởi phạm vi lựa chọn rộng với các cấu kiện ổ bi tuyến tính và thân cùng với các cấu kiện ổ trượt tuyến tính và thân. Trong trường hợp này, các ổ bi tuyến tính hoặc các ổ trượt tuyến tính được cung cấp đã được lắp ráp trong các thân sẵn sàng lắp ráp.

Một số lượng lớn các trục (có hoặc không có các đặc điểm cơ khí), các cấu kiện trục và ray đỡ cùng với các phụ kiện hoàn chỉnh cho phép bao trùm một mật độ lớn các ứng dụng.