THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các hệ thống dẫn hướng con lăn đỡ xích
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Vòng bi tuyến tính và ổ trượt tuyến tính

Các hệ thống dẫn hướng con lăn đỡ xích

Các hệ thống dẫn hướng con lăn đỡ xích là các hệ thống dẫn hướng tuyến tính có thể được kết hợp theo một thiết kế tháo rời cho rất nhiều các ứng dụng khác nhau. Do có cấu trúc nhẹ, các hệ thống này rất phù hợp cho sử dụng trong các hệ thống xử lý. Chúng có đặc trưng đặc biệt là chạy êm, tốc độ di chuyển cao, các khoảng cách thay thế dài và thiết kế tháo rời.

Các giá trượt

Các hệ thống dẫn hướng con lăn đỡ xích bao gồm một hoặc nhiều giá trượt bằng nhôm, con lăn đỡ xích mặt nghiêng và một đường dẫn thẳng hoặc cong. Các giá trượt có trong sản phẩm như các giá trượt mặt cắt rỗng, các giá trượt mở, các giá trượt nén và các giá trượt dạng rơmoóc cho các hệ thống dẫn hướng cong, hình ôvan và hình tròn.

Các đường dẫn

Các đường dẫn bao gồm một đường ray nhôm với các trục được chế tạo từ thép bạc đạn cuộn vào trong các mặt. Các đường dẫn có ở rất nhiều các thiết kế khác nhau, ví dụ các đường dẫn có một mặt cắt đặc, các đường dẫn có mặt cắt rỗng, các đường dẫn phẳng, các đường dẫn có một rãnh, v.v...Việc lựa chọn phụ thuộc vào mục đích mà hệ thống dẫn hướng con lăn đỡ xích sẽ được sử dụng.