medias® Danh mục sản phẩm

Chuyển đổi medias®

Với Chuyển đổi medias®, bạn có thể tìm các ký hiệu INA/FAG tương ứng với các ký hiệu vòng bi khác nhau từ các nhà sản xuất khác. Một hệ thống đèn giao thông sẽ cho bạn ngay lập tức thấy được loại INA/FAG có thể trao đổi lẫn nhau và khả năng trao đổi ở phạm vi nào. Đèn xanh biểu hiện khả năng hoàn toàn có thể trao đổi lẫn nhau, đèn vàng thể hiện khả năng thay đổi lẫn nhau theo một số điều kiện và đèn đỏ thể hiện tình trạng không thể trao đổi lẫn nhau được.

Hãy chú ý: Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho sự lựa chọn vòng bi của bạn và bất cứ thiệt hại nào do sự lựa chọn đó gây ra. Trong trường hợp bạn có nghi ngờ, hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm, hãy liên lạc với đại diện của INA/FAG trong khu vực của bạn.