THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

medias chuyên nghiệp
Sản phẩm

medias® Danh mục sản phẩm

Dưới tên medias, INA và FAG xuất bản phương tiện điện tử cho nhà thiết kế. Danh mục medias Product Catalogue (medias@ Danh mục Sản phẩm) chứa toàn bộ các sản phẩm như các vòng bi, các ổ trượt và các hệ thống tuyến tính, bao gồm các quy tắc kỹ thuật và các mô tả sản phẩm toàn diện.

Còn có một lợi ích phụ khác: bạn có thể tính toán các sản phẩm đã chọn tới tiêu chuẩn trong danh mục và chuyển các sản phẩm này tới bản vẽ CAD của bạn. Các ví dụ về ứng dụng cho bạn thấy làm cách nào mà các yêu cầu về các kết cấu bạc đạn có thể được thực hiện thành công bằng cách sử dụng các sản phẩm INA và FAG. Một cách tự nhiên, nhân sự bộ phận Kỹ thuật Ứng dụng của chúng tôi và Dịch vụ Kỹ thuật sẽ rất hân hạnh hỗ trợ bạn trong việc chọn các bạc đạn hoặc các hệ thống dẫn hướng tuyến tính và hỗ trợ trong việc chuẩn bị các đề xuất lắp đặt.