THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ bi tiếp xúc góc
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ bi tiếp xúc góc

Ổ bi tiếp xúc góc hai dãy

Ổ bi tiếp xúc góc hai dãy là các cấu kiện với các vòng trong và ngoài đặc, các kết cấu bi và khung với poliamit, thép tấm hoặc các khung đồng Chúng tương ứng về thiết kế đối với các ổ bi tiếp xúc góc một dãy thành các cặp trong kết cấu chữ O nhưng có một thiết kế hẹp hơn so với các ổ bi này. Chúng khác nhau về kích thước của góc tiếp xúc và thiết kế của các vòng tựa.

Các vòng bi có trong các phiên bản hở và kín. Do có sử dụng công nghệ sản xuất, các vỏng bi hở vẫn có thể có các chỗ lõm được tiện trên vòng ngoài cho các vành đệm hoặc các tấm chắn. Các vòng bi kín không cần phải duy trì và kết quả là cho phép các kết cấu vòng bi đặc biệt tiết kiệm. Khả năng tự căn chỉnh của các ổ bi tiếp xúc góc là rất nhỏ.