THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ bi tiếp xúc góc
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ bi tiếp xúc góc

Ổ bi tiếp xúc một dãy

Ổ bi tiếp xúc góc một dãy là các cấu kiện tự duy trì với các vòng trong và ngoài đặc, các kết cấu bi và khung với poliamit, thép tấm hoặc các khung đồng. Các mặt lăn của các vòng bên trong và bên ngoài là phần bù trong mối liên hệ với nhau về hướng của hệ trục vòng bi. Các vòng bi có sẵn trong các phiên bản hở và kín. Khả năng tự căn chỉnh của chúng là rất nhỏ.

Công nghệ X-life

Rất nhiều kích thước của ổ bi tiếp xúc góc được cung cấp trong thiết kế X-life. Các vòng bi này được đề cập trong bảng kích thước. Các vòng bi chất lượng X-life có một mặt lăn được cải tiến về hình học cũng như các bề mặt được tối ưu hóa. Điều này cung cấp sự tăng lên đáng kể về sức tải giới hạn mỏi của vòng bi. Khi tính toán tuổi thọ chỉ số điều chỉnh được mở rộng, đã đạt được các giá trị cao hơn lên đến 50%. Do đó trong một vài ứng dụng, một thiết kế nhỏ hơn của cấu trúc vòng bi có thể được sử dụng nếu cần thiết.