THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ bi tiếp xúc góc hướng trục
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa và ổ trượt

Ổ bi tiếp xúc góc hướng trục

Các ổ bi tiếp xúc góc hướng trục có hai hướng là các vòng bi chính xác không tự duy trì với các sai số hạn chế đến hạng SP. Chúng bao gồm các vòng đệm định vị trục đặc, các vòng cách, các vòng đệm định vị thân cùng các kêt cấu bi và khung với khung bằng đồng thau đặc. Các bộ phận của vòng bi được làm phù hợp với nhau và có thể được lắp ráp độc lập với nhau, chúng không được phép đổi chỗ với nhau đối với các vòng bi cùng kích thước.