THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ bi hướng trục
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa và ổ trượt

Ổ bi rãnh sâu hướng trục

Các ổ bi rãnh sâu hướng trục bao gồm các các vòng đệm định vị trục, các vòng đệm định vị thân cùng các kết cấu bi và khung. Các vòng bi không tự duy trì; do đó kết cấu bi và khung cùng các vòng đệm vòng bi có thể được lắp ráp một cách độc lập với nhau.

Ngoài các vòng đệm phẳng, còn có nhiều loạt vòng đệm định vị thân hình cầu để bù cho sự lệch trục tĩnh. Các thiết kế này thường được sử dụng cùng với các vòng đệm hỗ trợ. Ổ bi rãnh sâu hướng trục có trong các thiết kế một và hai hướng.

Cả hai thiết kế này có thể hỗ trợ các lực hướng trục cao nhưng không được phụ thuộc vào các tải trọng hướng tâm.