THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ đũa kim hướng trụcVòng đệm vòng bi hướng trục
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa và ổ trượt

Con lăn kim hướng trục và các tổ hợp khung / Vòng đệm ổ trục hướng trục / Ổ đũa kim hướng trục

Các kết cấu con lăn kim hướng trục và khung

Các kết cấu con lăn kim hướng trục và khung bao gồm các khung hướng trục bằng nhựa hoặc kim loại với các con lăn kim được tích hợp và có chiều cao mặt cắt hướng trục rất nhỏ. Chúng có thể hỗ trợ các lực hướng trục cao trong một hướng. Các tải hướng tâm phải được hỗ trợ bằng các phương tiện tách biệt. Con lăn kim hướng trục và các kết cấu khung yêu cầu được tôi cứng và các bề mặt chạy hướng trục được mài rũa để sử dụng như các mặt lăn.

Vòng đệm vòng bi hướng trục

Các vòng đệm vòng bi hướng trục được khoan, được tôi cứng và đánh bóng và có thể được sử dụng như các vòng đệm định vị trục hoặc thân. Các vòng đệm này là phù hợp nếu bộ phận máy móc liền kề không được tôi cứng nhưng đủ rắn và chính xác về mặt hình học.

Ổ đũa kim hướng trục

Ổ đũa kim hướng trục là các cấu kiện bao gồm các cấu kiện con lăn kim hướng trục và khung cùng vòng đệm vòng bi hướng trục với một gờ định tâm. Chúng có thể được kết hợp với các ổ đũa kim hình chén và ổ đũa kim. Bề mặt chạy hướng trục cho kết cấu con lăn kim và khung phải được tôi cứng và mài giũa.