THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Vòng đệm vòng bi hướng trụcVòng đệm vòng bi hướng trục
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa và ổ trượt

Ổ đũa hình trụ hướng trục / Con lăn hình trụ hướng trục và các tổ hợp khung / vòng đệm ổ trục hướng trục

Ổ đũa hình trụ hướng trục

Ổ đũa hình trụ hướng trục bao gồm các kết cấu con lăn hình trụ hướng trục và khung, các vòng đệm định vị thân và trục.
Các vòng bi có chiều cao mặt cắt hướng trục đặc biệt nhỏ, có khả năng chịu tải cao và độ cứng cao và có thể hỗ trợ các lực hướng trục theo một hướng.

Các kết cấu con lăn hình trụ hướng trục và khung

Các kết cấu con lăn hình trụ hướng trục và khung bao gồm các khung hướng trục với một hoặc hai dãy con lăn hình trụ. Các kết cấu khung có chiều cao mặt cắt hướng trục đặc biệt nhỏ, khả năng chịu tải cao và độ cứng cao. Chúng có thể hỗ trợ lực hướng trục từ một hướng và hoạt động như các vòng bi không định vị trong phương hướng tâm. Các kết cấu khung hướng trục được kết hợp với các vòng đệm định vị thân hoặc trục hoặc được tích hợp trực tiếp trong cấu trúc liền kề. Nếu chúng được sử dụng không cùng với các vòng đệm vòng bi hướng trục, thì mặt lăn phải được sản xuất như một mặt lăn vòng bi.

Các vòng đệm định vị thân

Các vòng đệm định vị thân được sản suất bằng máy móc, bề mặt ngoài được mài giũa và bề mặt chạy được chế tạo với độ chính xác cao. Chúng là thân được định vị và được kết hợp với các cấu trúc khung hướng trục nếu bề mặt liền kề không thể được sử dụng như một mặt lăn.

Các vòng đệm định vị trục

Các vòng đệm định vị trục được sản suất bằng máy móc, lỗ được mài giũa và bề mặt chạy được chế tạo với độ chính xác cao. Chúng là trục được định vị và được kết hợp với các kết cấu khung hướng trục nếu bề mặt liền kề không thể được sử dụng như một mặt lăn.

Vòng đêm vòng bi

Vòng đệm vòng bi có thể được sử dụng như các vòng đệm định vị thân và trục. Lỗ và bề mặt ngoài được tiện, bề mặt chạy được mài giũa.