THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ đũa tang trống
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa và ổ trượt

Ổ đũa tang trống

Các ổ đũa tang trống là các ổ đũa tự căn chỉnh một dãy đũa. Chúng bao gồm các vòng ngoài đặc với một mặt lăn lõm lòng chảo, các vòng trong đặc với hai vành và một lỗ hình cầu hoặc hình nón và các trục lăn tang trống có khung. Các vòng bi không thể tháo dỡ được.

Các ổ đũa tang trống đặc biệt phù hợp ở những nơi có các tải loại rung hướng tâm cao và các sai lệch buộc phải được bù lại, hãy xem phần Bù của các sai lệch góc. Khả năng chịu tải hướng trục của chúng nhỏ.