THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ đũa kim/hình trụ hướng trục
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ bi cho các bộ truyền động trục vít

Con lăn kim / ổ đũa hình trụ hướng trục

Các ổ đũa kim/hình trụ hướng trục bao gồm một vòng ngoài với các mặt lăn hướng trục và hướng tâm, hai vòng đệm định vị trục, một vòng trong, một kết cấu con lăn kim hướng tâm và khung cùng 2 kết cấu con lăn hình trụ hướng trục và khung. Các vòng bi đã có sẵn với các phiên bản phù hợp hoặc không phù hợp với việc lắp ráp đai vít ốc.