THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ đũa hình trụ
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa hình trụ

Ổ đũa hình trụ có rãnh vòng móc

Các ổ đũa hình trụ có các rãnh vòng khóa được bổ sung đầy đủ, các cấu kiện tự duy trì bao gồm các vòng trong và ngoài đặc, các con lăn hình trụ được dẫn hướng theo gờ và các vòng bít.

Các vòng ngoài có các rãnh cho vành chặn. Các vòng trong được chia ra dọc trục, rộng hơn 1 mm so với các vòng ngoài và được đặt cùng nhau bởi một dải bằng thép để lăn đến vị trí cần thiết.

Vòng bi định vị

Ổ đũa hình trụ có các rãnh vòng khóa là các vòng bi định vị. Các vòng bi này rất cứng và có thể hỗ trợ các lực hướng trục theo cả hai hướng cũng như các lực hướng tâm cao.

Do thiết kế bổ sung đầy đủ của các vòng bi này, chúng có số lượng các chi tiết lăn cao nhất và do đó có xếp hạng cực kỳ cao về tải tĩnh và tải động. Tuy nhiên, do các điều kiện động học của chúng, chúng không thể đạt được các tốc độ cao so với khi sử dụng các ổ đũa hình trụ có khung.

Vòng bi cho các pu-li luồn cáp

Do có các rãnh trong vòng ngoài, các vòng của vòng bi có thể được định vị dọc trục một cách dễ dàng. Do đó các vòng bi này rất phù hợp với các chi tiết vòng bi cho các pu-li luồn cáp.