THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ đũa hình trụ
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa hình trụ

Ổ đũa hình trụ bổ sung hoàn toàn

Các ổ đũa hình trụ được bổ sung đầy đủ có các vòng trong và ngoài đặc, có các con lăn đũa được dẫn hướng theo gờ. Vì các vòng bi này có số lượng rất nhiều các chi tiết lăn nên chúng có khả năng chịu tải hướng tâm cực kỳ cao, độ cứng cao và phù hợp với các thiết kế đặc biệt gọn. Tuy nhiên, do các điều kiện về động học của chúng, chúng không thể đạt được các tốc độ cao so với khi sử dụng các ổ đũa có khung.

Các ổ đũa được bổ sung đầy đủ hiện có những loại như các vòng bi không định vị, bán định vị và định vị và có thiết kế một dãy và hai dãy.

Công nghệ X-life

Rất nhiều kích thước được cung cấp trong thiết kế X-life. Các vòng bi này được đề cập trong bảng kích thước.
Các vòng bi có chất lượng X-life có độ nhám Ra thấp hơn và độ chính xác hình học cho các mặt lăn cao hơn so với các thiết kế có thể so sánh nhưng không phải với X-life. Kết quả là, khả năng chịu tải và tuổi thọ của các vòng bi này là cao hơn trong khi các kích thước vẫn giống nhau. Do đó trong một vài ứng dụng, một thiết kế nhỏ hơn của cấu trúc vòng bi có thể được sử dụng khi cần thiết.