THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ đũa hình trụ
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa hình trụ

Ổ đũa hình trụ độ chính xác cao

Các ổ đũa hình trụ của loại này là các vòng bi chính xác hai dãy cho các máy công cụ. Chúng cho phép các chi tiết vòng bi cứng hướng tâm, độ chính xác cao và chủ yếu được sử dụng cho hỗ trợ hướng tâm của các trục quay chính.

Các vòng bi bao gồm các vòng ngoài đặc không có gờ, các vòng trong đặc có 3 gờ và các cấu kiện con lăn hình trụ và khung với các khung bằng đồng thau đặc. Đối với thiết lập tối ưu của lỗ hổng bên trong hướng tâm, vòng trong có một lỗ dạng côn với một côn là 1:12. Các ổ đũa hình trụ có thể tháo ra được và do đó dễ dàng lắp ráp và tháo rời hơn. Vì thế cả hai vòng của vòng bi có thể có phần gối (lắp có độ dôi).