THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ đũa hình trụ
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa hình trụ

Ổ đũa hình trụ có ma sát thấp

Các ổ đũa hình trụ ma sát thấp LSL và ZSL một dãy, tự bảo dưỡng và tương đương với kích thước của loạt sản phẩm 23. Các vòng bi có các vòng ngoài đặc với 2 gờ, trong khi các vòng trong có một gờ. Vòng trong có thể gỡ bỏ được và điều này cho phép lắp ráp vòng bi dễ dàng hơn. Các khung đĩa hoặc các vòng ngăn không cho con lăn hình trụ tiếp xúc với nhau khi lăn.

Công nghệ X-life

Rất nhiều kích thước được cung cấp trong thiết kế X-life. Các vòng bi này được đề cập trong bảng kích thước.
Các vòng bi có chất lượng X-life có độ nhám Ra thấp hơn và độ chính xác hình học cho các mặt lăn cao hơn so với các thiết kế có thể so sánh nhưng không phải với X-life. Kết quả là, khả năng chịu tải và tuổi thọ của các vòng bi này là cao hơn trong khi các kích thước vẫn giống nhau. Do đó trong một vài ứng dụng, một thiết kế nhỏ hơn của cấu trúc vòng bi có thể được sử dụng khi cần thiết.