THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ đũa hình trụ
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa hình trụ

Ổ đũa hình trụ có khung

Các ổ đũa hình trụ một dãy có khung là các cấu kiện bao gồm các vòng trong và ngoài đặc cùng với các cấu kiện con lăn đũa và khung. Các vòng ngoài có các gờ rắn trên cả hai mặt hoặc không có gờ, các vòng trong có một hoặc hai gờ rắn hoặc được thiết kế không có gờ. Khung ngăn không cho con lăn hình trụ tiếp xúc với nhau khi lăn.

Do có khung, các ổ đũa hình trụ rất rắn, có thể hỗ trợ tải hướng tâm cao và phù hợp với các tốc độ cao hơn so với các thiết kế được bổ sung đầy đủ. Các vòng bi có hậu tố E có một bộ con lăn lớn hơn và do đó được thiết kế cho khả năng chịu tải cực kỳ cao.

Các vòng bi có thể được tháo rời ra từng phần và do đó có thể được lắp ráp hoặc tháo ra dễ dàng hơn. Vì thế cả hai vòng của vòng bi có thể có phần gối (lắp có độ dôi)

Các ổ đũa hình trụ một dãy có khung hiện có các dạng như vòng bi không định vị, bán định vị và định vị.

Công nghệ X-life

Rất nhiều kích thước được cung cấp trong thiết kế X-life.
Các vòng bi có chất lượng X-life có độ nhám Ra thấp hơn và độ chính xác hình học cho các mặt lăn cao hơn so với các thiết kế có thể so sánh nhưng không phải với X-life. Kết quả là, khả năng chịu tải và tuổi thọ của các vòng bi này là cao hơn trong khi các kích thước vẫn giống nhau. Do đó trong một vài ứng dụng, một thiết kế nhỏ hơn của cấu trúc vòng bi có thể được sử dụng khi cần thiết.