THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Khớp ly hợp lăn
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa và ổ trượt

Khớp ly hợp lăn hình chén

Các khớp ly hợp lăn hình chén là các khớp ly hợp một chiều bao gồm các vòng ngoài có thành được kéo mỏng với hàng loạt các tấm đệm trên đường kính bên trong, khung nhựa, lò xo và các con lăn kim. Chúng có thể truyền các mômen quay theo một hướng và nén vào tâm. Các khớp ly hợp lăn sẵn có và không có kết cấu vòng bi.

Các khớp ly hợp lăn hình chén cho sự phân chia rất chính xác, vì sự duy trì độ bật của từng lò xo trong mỗi con lăn kim đảm bảo sự tiếp xúc liên tục giữa trục, các con lăn kim và các bề mặt kẹp. Chúng cho phép các tần suất phân chia cao do khối lượng thấp và do đó mô men quán tính của các yếu tố kẹp thấp. Chúng cũng có một mô men quay tự do ma sát thấp.

Các khớp ly hợp lăn hình chén có thể được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn sử dụng như các yếu tố phân chia, các khớp ly hợp chặn lùi hoặc khớp ly hợp một chiều. Khớp ly hợp lăn hình chén thực hiện chức năng ly hợp một chiều hoặc chức năng giữ lại khi cần thiết.