THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các đầu tay đòn
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ trượt hình cầu ELGES, hai đầu tay đòn

Hai đầu tay đòn ELGES không cần bảo dưỡng.

Các đầu tay đòn không cần bảo dưỡng bao gồm một thân với thân tổ hợp và một ổ trượt hình cầu không cần bảo dưỡng. Thân với thân tổ hợp có một đường ren bên ngoài hoặc bên trong. Ổ trượt hình cầu được đặt và định vị chắc chắn trong thân. Các đầu tay đòn được bảo vệ chống ăn mòn bằng lớp mạ kẽm.

Các đầu tay đòn có thể hỗ trợ các lực hướng tâm theo hướng căng hoặc nén. Chúng phù hợp với các chuyển động chậm với các góc nghiêng trụ quay đứng từ nhỏ đến trung bình, cho các tải một phía và trong các trường hợp nào đó cho các tải xoay chiều (trong trường hợp của GE..-UK-2RS, cũng cho các tải xoay chiều). Các đầu tay đòn được bít kín có các vành đệm kín trên cả hai mặt và do đó được bảo vệ không bị nhiễm bẩn và nước phun.

Các đầu tay đòn theo chuẩn DIN ISO 12 240-4, series E, có các ổ trượt hình cầu hướng tâm GE..-UK hoặc GE..-UK-2RS với một hỗn hợp crom cứng/PTFE hoặc các bề mặt tiếp xúc trượt ELGOGLIDE®/crom cứng và một đường ren bên trong hoặc bên ngoài ở bên trái hoặc bên phải. Thiết kế thành mỏng của thân vòng móc phù hợp với các kết cấu liền kề nén.

Các đầu tay đòn theo chuẩn DIN ISO 12 240-4, series E, có các ổ trượt hình cầu hướng tâm GE..-PW với bề mặt tiếp xúc trượt màng đồng PTFE/thép và một đường ren bên trong hoặc bên ngoài ở bên trái hoặc bên phải.