THÔNG TIN THÊM
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa kim bằng máy

Ổ đũa kim kết hợp

Các ổ đũa kim kết hợp là các cấu kiện bao gồm các ổ đũa kim hướng tâm với một thành phần vòng bi có khả năng hỗ trợ các tải hướng trục.

Công nghệ X-life

Các ổ đũa kim kết hợp là các vòng bi X-life. Trong các vòng bi này, độ nhám và độ chính xác hình học của các mặt lăn đã được tối ưu hóa. Điều này cho vòng bi khả năng chịu tải cao hơn và tuổi thọ dài hơn.