THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các vòng trong
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa kim bằng máy

Những vòng kẹp bên trong

Các vòng trong được chế tạo từ thép vòng bi được tôi cứng và có các mặt lăn cơ khí hoặc mài chính xác.

Chúng được sử dụng khi:

  • trục không thể được sử dụng như một mặt lăn với các kết cấu con lăn kim và khung, các ổ đũa kim hình chén với các đầu hở, các ổ đũa kim hình chén với đầu kín và các ổ đũa kim.
  • các ổ đũa kim phải được kết hợp với các vòng trong rộng hơn để làm cho sự dịch chuyển hướng trục của trục liên quan tới thân sản phẩm trở nên dễ dàng hơn.
  • các bề mặt chạy tối ưu cần phải có cho các vành đệm kín.

Các vòng trong, độ chính xác bằng máy móc

Trong các vòng trong IR, mặt lăn được làm chính xác bằng máy móc. Các mặt vát cạnh trên các bề mặt cuối cho phép dễ dàng chèn vào các vòng bi và ngăn chặn hư hại đối với vành đệm kín của vòng bi. Các vòng trong có thể có sẵn hoặc không có sẵn lỗ bôi trơn.

Các vòng trong, đã mài

Trong các vòng trong LR, mặt lăn đã được mài nhẵn. Các mặt cuối được tiện và các góc cạnh được gấp khúc. Các vòng này có các sai số lớn hơn so với các vòng trong loạt sản phẩm IR. Do đó chúng phù hợp với các ứng dụng cho phép sai số lớn hơn về chiều rộng và ít đòi hỏi về độ lệch tâm hướng trục.