THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ đũa kim (chế tạo bằng máy)
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa kim bằng máy

Ổ đũa kim không có gờ

Các ổ đũa kim không có gờ là các cấu kiện một dãy hoặc hai dãy bao gồm các vòng ngoài không có gờ được chế tạo bằng máy, các kết cấu con lăn kim và khung cùng các vòng trong có thể tháo ra được.

Các vòng bi này không tự bảo trì được. Điều này có nghĩa là vòng ngoài, các kết cấu con lăn kim và khung cùng vòng trong có thể được lắp ráp một cách độc lập với nhau.

Công nghệ X-life

Các ổ đũa kim không có gờ là các vòng bi X-life. Trong các vòng bi này, độ nhám và độ chính xác hình học của các mặt lăn đã được tối ưu hóa. Điều này cho vòng bi khả năng chịu tải cao hơn và tuổi thọ dài hơn.