THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ bi tiếp xúc góc hướng trục/hướng tâm của INAỔ bi tiếp xúc góc hướng trục
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ bàn xoay

Vòng bi hướng tâm hướng trục /Ổ bi tiếp xúc góc hướng trục

Vòng bi hướng trục/hướng tâm và ổ bi tiếp xúc góc hướng trục là những loại vòng bi sẵn sàng cho lắp ráp có độ chính xác cao sử dụng cho các ứng dụng tải kết hợp. Chúng có thể đỡ các tải hướng tâm và tải hướng trục từ cả hai bên cũng như các mô men lật và đặc biệt phù hợp với các cấu trúc vòng bi với yêu cầu cao về độ chính xác khi vận hành, chẳng hạn như trong các bàn xoay, mâm cặp quay, đầu phay và bàn kẹp đảo chiều.

Nhờ có các lỗ định vị trong các vòng của vòng bi nên các cấu kiện này rất dễ lắp đặt. Các vòng bi này được tải trước hướng tâm và hướng trục sau khi lắp đặt.