THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ bi tự căn chỉnh
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa và ổ trượt

Ổ bi tự lựa

Ổ bi tự căn chỉnh là các cấu kiện hai dãy và tự duy trì, có cấu tạo gồm nhiều vòng ngoài đặc, có một mặt lăn lõm, những vòng trong có một lỗ hỉnh trụ hoặc lỗ côn cùng các kết cấu bi và khung. Các vòng bi có trong các phiên bản hở và kín.