THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các bàn quay
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa và ổ trượt

Vòng quay

Các bàn quay của INA được biết đến trên toàn cầu như những sản phẩm vượt trội trong lĩnh vực công nghệ vòng bi. Các cấu kiện máy này đã nhiều lần tự chứng tỏ là có công suất truyền tải cao, phạm vi ứng dụng rộng rãi và rất tiết kiệm chi phí. Nhờ thiết kế, một vòng bi đơn có thể chịu các tải trọng mô men nghiêng và mô men hướng tâm, hướng trục một cách đáng tin cậy. Do vậy mà trong nhiều trường hợp ta có thể thay thế các cấu trúc vòng bi bao gồm sự kết hợp của các vòng bi hướng tâm và hướng trục thông qua một vòng bi đơn. Trong một số trường hợp, sự kết hợp này sẽ giúp làm giảm đáng kể chi phí và thao tác cần thiết khi thiết kế cấu trúc gần kề và lắp ráp vòng bi

Các bàn quay được hàn ở cả hai bên, được bôi trơn bằng loại mỡ chất lượng cao, có thể tra mỡ lại qua các nút tra mỡ và đặc biệt dễ lắp ráp. Các bàn quay này được cung cấp không có răng bánh khía hoặc được cung cấp có răng bánh khía ngoài hoặc răng trong để thực hiện được các giải pháp dẫn động đơn giản.

Các bàn quay của INA được cung cấp là vòng bi tiếp xúc bốn điểm và là các ổ đũa chéo.