THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các cấu kiện thân vỏ
ẤN PHẨM
 

Thông tin Sản phẩm Kỹ thuật | 2017-10
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units
Black Series

 
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ bi chèn hướng tâm/ Các cấu kiện thân vỏ / Các cấu kiện bánh xích trục lăn không tải/ cấu kiện bánh đai không tải

Các cấu kiện thân vỏ

IINA có các cấu kiện thân vỏ với nhiều thiết kế khác nhau như ổ đỡ trục, các cấu kiện thân có gờ và con lăn căng. Các cấu kiện sẵn sàng lắp đặt bao gồm các chi tiết thân bằng thép tấm của INA hoặc bằng gang của INA có ổ bi chèn hướng tâm INA được tích hợp vào nó. Để đảm bảo vận hành đúng chức năng cũng như độ tin cậy về vận hành trong mọi điều kiện, vòng bi và thân vỏ được lắp ăn khớp với nhau.

Nhờ bề mặt bên ngoài hình cầu của vòng ngoài vòng bi và lỗ trên thân có hình cầu, các cầu kiện thân INA có thể bù lệch góc tĩnh của trục; xem phần Bù lệch.

Các cầu kiện này chủ yếu được sử dụng như vòng bi định vị, nhưng cũng có thể sử dụng làm vòng bi không định vị với các trọng tải và tốc độ thấp.

Các thân vỏ được vặn chặt bằng ốc trên các cấu trúc gần kề. Ít yêu cầu về dung sai đủ để sử dụng trong các bề mặt lắp ghép bằng đai ốc.