THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ đũa hình cầu
 

Thông tin Sản phẩm Kỹ thuật | 2014-08
Sealed Spherical Roller Bearings
With reliable protection against contamination

 
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa và ổ trượt

Ổ đũa hình tang trống

Ổ đũa hình cầu là cấu kiện hai dãy, tự quy trì, có cấu tạo gồm nhiều vòng ngoài đặc, có một mặt lăn lõm, các vòng trong đặc và các con lăn tang trống có khung. Các vòng bên trong có các lỗ hình trụ hoặc lỗ côn.

Các con lăn tang trống đối xứng tự điều chỉnh với mặt lăn của vòng ngoài lõm. Kết quả là, độ lệch trục và độ lệch vị trí vòng bi sẽ được bù.

Công nghệ X-life

Rất nhiều kích thước của ổ đũa hình cầu tự căn chỉnh được cung cấp theo thiết kế X-life. Các vòng bi này không có gờ tâm ở vòng trong nên có thể lắp các con lăn tang trống dài hơn; động lực được tăng lên, các bề mặt được tối ưu hóa và thậm chí các vật liệu cũng có thể có hiệu suất cao hơn. Kết quả là, các vòng bi thể hiện mức tăng đáng kể về chỉ số tải trọng động cơ bản, trong cùng điều kiện vận hành như nhau và trong tuổi thọ chỉ số căn bản. Do đó trong một số ứng dụng nào đó, một thiết kế nhỏ hơn của cấu trúc vòng bi có thể được sử dụng nếu cần thiết.