THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Vòng bi trục chính
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa và ổ trượt

Vòng bi trục chính

Vòng bi trục chính là ổ bi tiếp xúc góc một dãy có cấu tạo gồm vòng trong và các vòng ngoài đặc cùng các kết cấu bi và khung có khung bao ngoài đặc. Các khung này không thể tháo dỡ được. Các vòng bi có trong các loại sản phẩm loại hở và kín.

Vòng bi trục chính có các dung sai được hạn chế. Các vòng bi này đặc biệt phù hợp với các cấu trúc vòng bi có yêu cầu rất cao về độ chính xác dẫn hướng và công suất lớn nhất. Các vòng bi này đã chứng minh là rất phù hợp với các cấu trúc vòng bi của các trục chính trong các công cụ máy móc.