THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Vòng bi mặt cắt mỏng
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa và ổ trượt

Vòng bi mặt cắt mỏng

Loại vòng bi mặt cắt mỏng này có độ chính xác cao, chạy rất êm và có công suất truyền tải cao. Các ổ bi này có ba thiết kế khác nhau và có một mặt cắt cực nhỏ, rất vuông vức. Trong từng loại, mặt cắt giữ nguyên không đổi ngay cả đối với các đường kính trục và các lỗ trên thân lớn hơn. Vì vậy mà các vòng bi này cũng được mô tả là Tiết diện không đổi (CS). Tính năng đặc biệt này giúp phân biệt các vòng bi mặt cắt mỏng với các vòng bi truyền thống như đã được tiêu chuẩn hóa trong loạt sản phẩm đạt ISO.

Vì vậy mà có thể lựa chọn một mặt cắt lớn hơn và từ đó sử dụng một vòng bi với công suất tải cao hơn mà không cần thay đổi đường kính trục. Các vòng bi mặt cắt mỏng của loại sản phẩm này cho phép thực hiện các thiết kế cực nhẹ và tốn ít không gian.

Ổ bi rãnh sâu, vòng bi tiếp xúc bốn điểm, ổ bi tiếp xúc góc.

Các vòng bi mặt cắt mỏng có các loại như ổ bi rãnh sâu (C), vòng bi tiếp xúc bốn điểm (X) và ổ bi tiếp xúc góc (E). Mỗi một thiết kế trong số các thiết kế trên lại có rất nhiều loại. Các loại này tương ứng với các kích thước của kích thước mặt cắt. Các bi sẽ phù hợp với các loại vòng bi trên.

Vòng bi cầu có thể chịu được trọng tải hướng trục từ cả hai hướng cũng như trọng tải hướng tâm.

Vòng bi tiếp xúc bốn điểm có thể chịu tải hướng trục từ cả hai hướng cũng như tải hướng tâm; vì vậy mà cách thức hoạt động của chúng cũng giống như ổ bi tiếp xúc góc hai dãy

Có thể lắp một lượng bi tối ưu vào ổ bi tiếp xúc góc và có góc tiếp xúc là 30°. Các vòng bi này có thể chịu được tải trọng hướng tâm lớn hơn đáng kể so với ổ bi rãnh sâu hay vòng bi tiếp xúc bốn điểm và có thể chịu tải hướng trục từ một hướng. Đối với các yêu cầu đặc biệt, các sản phẩm ổ bi tiếp xúc góc luôn sẵn có các vòng bi phù hợp. Những sự kết hợp này có độ chắc và công suất truyền tải cao hơn đáng kể so với các giải pháp sử dụng vòng bi đơn.