THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Con lăn đỡ xích
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Con lăn đỡ xích

Con lăn đỡ xích

Các con lăn đỡ xích là cấu kiện tự duy trì, một dãy hoặc hai dãy có các vòng ngoài có thành đặc biệt dày. Các vòng bi này có thể chịu các lực hướng trục theo cả hai hướng cũng như chịu các lực hướng tâm cao. Những vòng ngoài của vòng bi có bề mặt ngoài hình vòm hay hình trụ. Các thiết kế có bề mặt ngoài hình vòm được sử dụng khi có sự lệch liên quan đến mặt lăn và cần phải tránh các lực nén ở các cạnh. Các con lăn đỡ xích có một vòng trong, một đinh tán và một vành bánh nhựa ở vòng ngoài.