THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Con lăn đỡ xích kiểu gông (loại con lăn)Con lăn đỡ xích kiểu đinh tán (loại con lăn)
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Con lăn đỡ xích

Con lăn đỡ xích kiểu gông (loại con lăn) / Con lăn đỡ xích kiểu đinh tán (loại con lăn)

Con lăn đỡ xích kiểu gông

Con lăn đỡ xích kiểu gông là các cấu kiện một dãy hoặc hai dãy được lắp trên các đinh tán. Các con lăn có cấu tạo gồm nhiều vòng ngoài có thành dày với một bề mặt ngoài mặt nghiêng cùng các kết cấu con lăn kim và khung hoặc một bộ con lăn kim hoặc con lăn hình trụ được bổ sung đầy đủ các chi tiết cần thiết. Con lăn đỡ xích kiểu gông có thể chịu tải hướng tâm cao và tải hướng trục phát sinh do độ lệch và chạy nghiêng và phù hợp với các bộ truyền động trục cam, các đường trượt, thiết bị chuyên tải, v.v...Các vòng bi này có trong các sản phẩm có hoặc không có vòng trong hay trong các phiên bản mở và hàn kín.

Con lăn đỡ xích kiểu đinh tán

Con lăn có cấu tạo gồm các vòng ngoài có thành dày với bề mặt ngoài mặt nghiêng, các đinh tán tròn đặc có một ren định vị, các vòng đệm chặn cùng các kết cấu con lăn kim và khung hoặc bộ con lăn kim hoặc con lăn hình trụ một hoặc hai dãy có các chi tiết được bổ sung đầy đủ. Các con lăn này có thể chịu tải hướng tâm cao và tải hướng trục phát sinh do sự lệch và chạy nghiêng và phù hợp với các bộ truyền động trục cam, các đường trượt, thiết bị chuyên tải, v.v... Các vòng bi này có trong một số thiết kế có hoặc không lệch tâm.