LIÊN LẠC

Schaeffler Technology Center – Training

Industriestraße 1

96114 Hirschaid

Đức

Tel.  +49 95 43 6 84 00

Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật
 
THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin (ví dụ: đường đi, chứng chỉ) về địa điểm của chúng tôi tại Hirschaid, vui lòng tham khảo tại Các khu vực.

 
Đào tạo

Các khóa đào tạo trực tiếp

 

Đào tạo đối tác bán hàng - khái niệm đào tạo

Có được sự tin tưởng của khách hàng là đã thiết lập được mối quan hệ dựa trên niềm tin. Điều kiện tiên quyết cần thiết để có được sụ tin tưởng đó là quá trình tư vấn tập trung vào các yêu cầu và ý kiến của người muốn tư vấn.

Triết lý này tạo cơ sở cho quan niệm đào tạo mới cho các đối tác bán hàng của chúng tôi. Khởi đầu từ một cơ sở vững chắc hơn về đặc điểm và chức năng của bạc đạn, người tham gia chương trình đào tạo sẽ được giải thích những điều cần thiết để họ lựa chọn phù hợp với ứng dụng. Kiến thức nền này chủ yếu hỗ trợ cho các đối tác bán hàng của chúng tôi trong việc lấy được sự tin tưởng của khách hàng bằng cách suy nghĩa thoát ra khỏi khái niệm về các chỉ định bạc đạn và các loại bạc đạn để lựa chọn bạc đạn phù hợp.

Mục tiêu này được thể hiện trong khóa học hoàn thiện "Sản phẩm và các cấu trúc bạc đạn" được phân thành nhiều khóa học hai ngày "Giới thiệu tổng quan về sản phẩm" và "Khóa học ổ quay theo mô đun". Khóa học một ngày "Bạc đạn theo mô đun" đem lại kiến thức về sản phẩm này. Về bản chất, các khóa học này bao gồm việc lắp đặt các ổ quay và bạc đạn tuyến tính. Chương trình này cũng có cả đào tạo về bạc đạn tuyến tính đã được thử nghiệm.

Hội thảo mới phát triển với chủ đề "Năng lực cho công việc tư vấn" trình bày quá trình tư vấn đưa ra tất cả các đề xuất kỹ thuật. Một khóa đào tạo thực tế về ổ trượt hình cầu đã đi vào nghiên cứu sâu hơn về thế giới ổ trượt.

Khi đặt hàng, bạn được lựa chọn giữa các khóa đào tạo được tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của kỹ sư và các khóa đào tạo trang bị cho nhân viên kinh doanh những kiến thức cơ bản cần thiết về bạc đạn và công nghệ bạc đạn. Định hướng của các khóa học này có thể tìm thấy trong phần mô tả được chúng tôi đưa ra.