LIÊN LẠC

Schaeffler Technology Center – Training

Industriestraße 1

96114 Hirschaid

Đức

Tel.  +49 95 43 6 84 00

Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật
 
THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin (ví dụ: đường đi, chứng chỉ) về địa điểm của chúng tôi tại Hirschaid, vui lòng tham khảo tại Các khu vực.

 
Sản phẩm

Đào tạo

Có công mài sắt có ngày nên kim: Tất cả các cuộc hội thảo đều có đào tạo thực tế toàn diện, như làm việc với medias®
 
 
 
 

Schaeffler Technology Center – Training
Chúng ta là ai - mục tiêu và chức năng

Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật INA/FAG chủ yếu tập trung vào đào tạo kỹ thuật sơ cấp và cao cấp cho đội ngũ nhân sự của Tập đoàn Schaeffler cũng như các đối tác bán hàng của chúng tôi. Nội dung và chiều sâu của kiến thức được truyền tải được định hướng một cách cần thiết theo trách nhiệm của nhân viên hay nhóm đối tượng liên quan

Mục tiêu của các phương pháp đào tạo và kiểm định chất lượng của Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật của INA/FAG là đào tạo được đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn trong Bán hàng ra bên ngoài và công tác tư vấn trong các bộ phận nghiệp vụ Chế tạo máy và Ô tô.
Mục tiêu này cũng được áp dụng cho các đối tác bán hàng của chúng tôi.

Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật của INA/FAG trao đổi thông tin về trình độ chuyên môn về phương pháp luận kỹ thuật theo:

  • Lý thuyết và nguyên tắc của bạc đạn, ổ trượt và công nghệ tuyến tính
  • Kiến thức chi tiết về sản phẩm, lắp ráp và các ứng dụng
  • Phân tích, ứng dụng và tính toán sản phẩm
  • Các quy trình vận hành
  • Các quy trình trong các ngành của thị trường và các bộ phận trung tâm của Tập đoàn Schaeffler

Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật của INA/FAG là một trong số ít trung tâm đào tạo trong lĩnh vực bạc đạn có thể cấp chứng chỉ TÜV theo Tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001:2000.