Các hệ thống bộ ly hợp

Đĩa ly hợp

Đĩa ly hợp là bộ phận kết nối trung tâm của bộ ly hợp.
Khi kết hợp với đĩa nén ly hợp, nó có hai vai trò là tách và nối động cơ với hệ thống truyền lực. Nó cũng làm giảm các dao động tốc độ trong hộp số do động cơ đốt cháy gây ra. LuK mang đến các giải pháp tốt nhất cho mọi ứng dụng, từ đĩa ly hợp có bộ giảm chấn xoắn đơn giản đến các biến thể có bộ giảm chấn nhiều kỳ, từ đĩa ly hợp cứng sử dụng trong bánh đà khối kép đến đĩa ly hợp chỉnh sửa thay thế.