Các hệ thống bộ ly hợp

Đĩa ép ly hợp

Cùng với bánh đà và đĩa ma sát, đĩa nén ly hợp tạo thành một hệ thống ma sát và được lắp vào bánh đà bằng bulông trong thân máy. Đĩa nén đảm bảo rằng mô men của động cơ được chuyển đi thông qua đĩa ma sát đến trục nạp khí truyền dẫn. Vào những năm 70, bộ ly hợp lò xo lá đã loại bỏ một cách đồng nhất những lò xo chốt ra khỏi những chiếc xe hơi.