Các sản phẩm

Các hệ thống bộ ly hợp

Theo lịch sử, nghiệp vụ lõi của LuK - điều mọi người không biết từ LuK là viết tắt của "Lamellen und Kupplungsbau", nghĩa là các nhà sản xuất đĩa và bộ ly hợp - là bộ ly hợp, các hệ thống liên kết và bộ giảm chấn trong hệ thống truyền lực. Sự phát triển thành công của LuK bắt đầu với việc sản xuất tiêu chuẩn bộ ly hợp lò xo lá. Ngày nay, phạm vi này đã được mở rộng hơn rất nhiều: Bên cạnh những bước phát triển về bộ ly hợp tự điều chỉnh (SAC), thuật ngữ hệ thống ly hợp cũng bao gồm hoạt động "ly hợp và phát động" phức tạp và hệ thống tách rời ...