Bộ giảm chấn

Bộ giảm chấn trục cơ trong (ICD)

Để giảm tải lên trục cơ, các bộ giảm chấn ở đầu tự do của trục cơ như một công nghệ hiện đại nhất. Nếu không đủ diện tích cần thiết để đặt bộ giảm dao động xoắn như vậy ở bên trong hoặc bên ngoài thân trục cơ, thì bộ giảm chấn trục cơ trong (ICD) của LuK sẽ đưa ra những giải pháp phù hợp. ICD được ghép liền vào trong cánh tay quay và thực hiện chức năng giảm chấn của nó thông qua các lò xo nén bằng thép và các cấu kiện giảm chấn đặc biệt.