Các sản phẩm

Bộ giảm chấn

LuK cũng được công nhận kiến thức chuyên môn của mình về bộ giảm chấn trong hệ thống động lực. Những bước phát triển mang tính định hướng trong tương lai, như bánh đà khối kép và bộ giảm dao động xoắn được ghép vào các đĩa ma sát cũng góp phần đảm bảo sự thoải mái khi lái cho các tài xế luôn đòi hỏi cao như hiện nay. Với lượng kiến thức rộng về giảm chấn của mình, Luk đã tạo ra các bộ giảm chấn động cơ là một phần trong các dòng sản phẩm của LuK từ năm 2003. LuK cung cấp các bộ giảm chấn được tích hợp vào trục cơ hoặc các bộ giảm chấn cho trục bù.