Các sản phẩm & Dịch vụ

Các sản phẩm

LuK cung cấp các hệ thống và cấu kiện cho hệ thống truyền động của ô tô hiện đại cho các khách hàng trên toàn thế giới với cùng những tiêu chuẩn hạng nhất về công nghệ, chất lượng và cả giao hàng. Nhóm thiết kế và phát triển của chúng tôi đã thiết kế ra các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của các nhà sản xuất ô tô và bộ truyền lực như một vấn đề hiển nhiên - hãy tham khảo danh mục hồ sơ ấn tượng của chúng tôi!

 
Các cấu kiện cho bộ truyền động
Các hệ thống bộ ly hợp
Bộ giảm chấn
Các sản phẩm cho máy kéo