Đĩa ly hợp

Đĩa PTO (được giảm chấn)

Mô tả:

Theo nguyên tắc, cấu trúc và chức năng của loại đĩa này cũng giống như của đĩa ly hợp dẫn động. Tuy nhiên, các yêu cầu về giảm chấn và độ thoải mái khi gài số là thấp hơn đáng kể. Vì lý do đó mà trong nhiều trường hợp, có thể phân phối bộ làm lệch đệm và bộ giảm dao động xoắn. Vì bộ ly hợp PTO ít được sử dụng hơn nên việc gài số được thực hiện bình thường với một trọng tải thấp, việc tải nhiệt và theo đó là cả động thái ăn mòn là không quan trọng.