Bộ ly hợp kép

Bộ ly hợp kép pto an toàn

Mô tả:

Hai bộ ly hợp vận hành riêng lẻ. Bộ ly hợp PTO được đặt ở mặt bên của bánh đà được ghép thông qua cơ cấu cần gạt với một vòng bi nén.
Bộ ly hợp dẫn động được tháo rời với bàn đạp chân theo cách tương tự như với bộ ly hợp kép chuẩn. Lò xo lá chỉ cần thiết đối với bộ ly hợp dẫn động.
"PTO an toàn" (= bộ ly hợp an toàn): gọi như vậy vì bộ ly hợp sẽ mở ngay lập tức khi không thực hiện được cơ chế tiếp hợp và trục truyền năng lượng ở trạng thái không hoạt động. Ngoài ra, bộ ly hợp luôn luôn mở khi không bị ấn (điều này rất quan trọng khi khởi động động cơ).