Bộ ly hợp kép

Bộ ly hợp kép chuẩn

Mô tả:

Hai bộ ly hợp cho dẫn động và vận hành PTO trong một cấu kiện. Cả hai đĩa nén được nén vào các lớp lót chỉ bằng một lò xo lá. Các bộ ly hợp được tách độc lập với nhau, mỗi bộ có ba cần tách.
Phiên bản hai giai đoạn: vòng bi tách ly hợp đầu tiên vận hành ba cần cho bộ ly hợp dẫn động và sau đó cho các cần của bộ dẫn động PTO. Ấn nửa chừng bộ ly hợp để chỉ tách bộ dẫn động và ấn hết để tách cả bộ dẫn động và các bộ ly hợp PTO.
Phiên bản hoạt động độc lập: bộ dẫn động và các bộ ly hợp PTO được vận hành độc lập với nhau bằng hai vòng bi tách ly hợp với hai cần.