Các hệ thống cho Bộ truyền động tự động

Khóa cứng ly hợp

"Khóa cứng ly hợp" hay bộ ly hợp nối được đặt bên trong các bộ chuyển đổi và nối dòng lực giữa bơm và tua bin khi lái. Quá trình giảm trượt này rất cần thiết cho những máy móc cần tiêu thụ nhiên liệu. Đồng thời, trong nhiều ứng dụng, bộ ly hợp được vận hành có chọn lọc trong những điều kiện tải nhất định. Việc này giúp cải thiện cách xử lý tiếng ồn và nâng cao tính năng động khi lái.