Hộp số biến thiên vô cấp (CVT)

Bộ ròng rọc

Cấu trúc puli của LuK có bộ cảm biến xoắn biến thiên hoàn toàn cho phép đạt được tối đa các mức hiệu suất và mô men xoắn với một bộ hộp số biến thiên vô cấp CVT. Bộ cảm biến mômen xoắn là một cơ chế thủy cơ học để điều khiển áp suất giữ cố định thủy lực được áp dụng. Sự sắp xếp trực tiếp trong dòng lực đảm bảo phản ứng rất linh động với những thay đổi về mômen xoắn và độ tin cậy cao và sức mạnh của hệ thống.

Các đặc điểm giữ cố định được điều chỉnh thông qua mô men xoắn và tỷ số truyền đông hiện đang được áp dụng tại thời điểm đó để phù hợp với các yêu cầu của hệ thống ma sát của ròng rọc nón và các mối tiếp xúc theo chuỗi. Công nghệ biến tốc này hiện đang được sản xuất với một mô men xoắn biến tốc 420 Nm.

Những điểm mạnh/điểm nổi bật

  • Các đặc điểm áp suất giữ cố định biến thiên liên tục thông qua mô men xoắn và tỷ số truyền động
  • Các tải trọng thấp trên bộ biến tốc, xích, vòng bi, trên thân và hệ thống thủy lực đồng thời tạo độ tin cậy hệ thống cao.
  • Khả năng xoắn cao hơn
  • Hiệu quả vận hành tối ưu của toàn bộ bộ truyền động