Phạm vi sản phẩm XSG

Hộp điều tốc tự động (ASG)

Bộ khởi động hộp số

Các cấu kiện cho hộp số tự động được biết đến với tên gọi LuK ASG đã hình thành nên các cơ sở kỹ thuật của phạm vi sản phẩm XSG: Ba động cơ điện thực hiện các chuyển động do tài xế tác động thông qua bàn đạp ly hợp và cần chọn số ngay tại hộp số. Bản thân hộp số không đổi, thiết kế gọn nhẹ. Để đảm bảo thuận tiện, một hộp số với các cấu kiện ASG của LuK có thể tùy chọn sang số tay hoặc tự động.