Các cấu kiện cho bộ truyền động

Phạm vi sản phẩm XSG

Hộp sang số song song

Lưu lượng giao thông trên đường đang ngày càng tăng khiến nhu cầu có được sự thoải mái khi lái xe, thoát ra khỏi những khó chịu hàng ngày cũng ngày càng cao. Hộp sang số tự động và hộp số ly hợp kép giờ đây đưa ra nhiều lựa chọn thay thế cho các giải pháp thông thường, với những lợi ích đặc biệt về mức tiêu hao nhiên liệu và động lực. Đồng thời các kiểu bộ truyền lực khác nhau này được gọi là loạt sản phẩm XSG. LuK phát triển các cấu kiện được sử dụng cho loạt XSG. Điều đó có nghĩa là các thiết bị tiết kiệm diện tích và cứng cáp sẽ luôn sẵn sàng phục vụ cho mọi ứng dụng trong tương lai.