Từ ngữ tìm kiếm

Giám sát cung cấp dầu bôi trơn

Giám sát cung cấp dầu bôi trơn

Tuổi thọ của dầu bôi trơn là giá trị quyết định cho tuổi thọ vòng bi. Tùy thuộc vào ứng dụng, có thể sử dụng cảm biến mỡ hoặc cảm biến dầu để giám sát. Dầu bôi trơn có thể được đổ đầy hoặc thay trong thời gian thích hợp trước khi hư hỏng.

Liên hệ

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận