Từ ngữ tìm kiếm

Sản phẩm bảo trì của Schaeffler: Thiết bị thủy lực di động

Thiết bị thủy lực di động được sử dụng để gắn và tháo dỡ các cấu kiện vòng bi côn, còn được gọi là thiết bị TAROL. Các cấu kiện này được sử dụng như vòng bi bánh xe trong các phương tiện đường sắt như toa xe chở hàng và toa xe khách. Thiết bị thủy lực di động có xi lanh áp suất hai hướng được điều khiển bằng van, dẫn động bằng bơm có động cơ. Chiều cao xi lanh áp suất có thể chỉnh được. Thông tin về kết nối nguồn được yêu cầu khi hỏi giá hoặc đặt hàng.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận